EWP 1

Privacyverklaring

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij hechten veel belang aan de bescherming en veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Daarom hebben wij onze bedrijfsprocessen zodanig vormgegeven zodat op onze website zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens worden gevraagd of verwerkt.

De volgende privacyverklaring verduidelijkt u welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website aanmaken en welke van deze informatie wordt gebruikt en op welke manier.

Creatie en verwerking van persoonlijke gegevens

Wij creëren persoonlijke gegevens enkel zoals u deze ons in aanmeldings- of contactformulieren vrijwillig toestuurt en ter beschikking stelt. Wij gebruiken uw vrijwillig opgegeven gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor u ons deze heeft toegestuurd. Uw gegevens zullen enkel voor verdere aanbiedingen of marketingdoeleinden worden gebruikt indien u ons daarvoor de toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden ook op elk moment weer intrekken.

Standaardgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, wordt op onze webserver niet uw volledige IP-adres en de domeinnaam van de gebruikte computer opgeslagen. De server is zo geconfigureerd dat een automatische protocollering van de informatie die voor een persoonlijke identificatie nodig is, niet plaatsvindt. Daardoor kunnen er op onze servers geen persoonsgerelateerde of persoonsrelateerbare gegevens ontstaan. Bij pogingen tot misbruik of een serverfout is het echter wel mogelijk dat voor de foutanalyse een zogenaamd protocolbestand word aangemaakt. Hierin worden de individuele IP- adressen, de specifieke adressen van de bij ons opgeroepen pagina, of de pagina van waarop u ons heeft bereikt (Linksource), de overgedragen kentekens van de browser en systeemdatum en tijdstip van de pagina-oproep opgeslagen. Deze gegevens worden na afwerking van de foutmelding onmiddelijk van onze servers verwijderd en uitsluitend voor de foutanalyse gebruikt. Wij zijn niet in staat om de protocollgegevens met een persoon te verbinden.

Technische sturing – Cookies

Op onze website worden zogenaamde “Cookies” gebruikt. Deze vereenvoudigen en vergemakkelijken de besturing van uw bezoek op onze website. Indien u het gebruik van Cookies op uw computer door onze website niet wenst, kunt u in uw browserinstellingen de Cookies deactiveren en de browserinstelling kiezen nadat u over het gebruik van Cookies op de website bent geinformeerd.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookies”, textdocumenten die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door deze Cookies opgemaakte informatie over uw gebruik van onze website worden algemeen naar een server van Google overgedragen in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP anoniemisering, zoals op deze website, zal uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de EU en in andere staten met verdragen binnen de Europese Economische unie, in verkorte vorm worden overgedragen. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het IP – adres volledig aan een server van Google in de VS worden doorgegeven en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om een analyse van uw gebruik van onze website op te maken, om rapporten van de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten tegenover de beheerder van deze website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP- adres wordt niet met andere data van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van Cookies door een voorziene instelling in uw Browsersoftware verhinderen; wij wijzen er graag op dat u ook in dit geval alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. U kunt bovendien het opmaken van de door Cookies opgenomen gegevens zoals de aan uw internetgebruik gerelateerde gegevens (incl. Uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door een op volgende link beschikbare browser-plugin te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Op deze website wordt Google Analytics met de code ‘gat._anomyzeIp();’ uitgebreid, om een anonieme opstelling van IP- adressen te verzekeren.

Veiligheid

Ter bescherming van uw bij ons ingevoerde persoonlijke gegevens tegen ongemachtigde toegang en misbruik hebben wij omvangrijke technische en algemene veiligheidsvoorschriften. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig getest en aan de technologische ontwikkelingen aangepast. Onze medewerkers zijn ook aan de vertrouwelijkheidsplicht onderworpen.

Recht op informatie

In navolging van de wet op de privacy heeft u het recht om vrije informatie te ontvangen over uw bij ons opgeslagen gegevens, met inbegrip van het recht op correctie, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. Indien u vragen heeft over het opslaan, verwerken of gebruik van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correcties, blokkering of verwijdering van uw gegevens of herroeping van aan ons meegedeelde machtigingen kunt u met ons opnemen. De contactmogelijkheden hiervoor vindt u in ons colofon.

Identiteit

WERTGARANTIE AG is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op en via de website: www.wertgarantie.com WERTGARANTIE AG heeft in dat kader te gelden als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens:

WERTGARANTIE AG
Breite Straße 8
30159 Hannover
Duitsland
HRB 208988

Over WERTGARANTIE

Vorstand EWP Gruppe RGB enger Teaser b235
Een profielschets van de bedrijfstop: de raad van bestuur van WERTGARANTIE.

Meer informatie